Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky  platí pro nákup zboží od prodejce Lenka Blažková, IČ: 03682781 (podnikatel je zapsán v živnostenském rejstříku Úřadu městké části Praha 10. Neplátce DPH.), v internetovém obchodě https://eshop.lenkablaza.cz/

 1. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem, ví o svém právu na odstoupení od smlouvy a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.
 2. Pokud se kupující rozhodne objednávku zrušit, učiní tak co nejdříve od uskutečnění objednávky, aby nedošlo k jejímu odeslání. Náklady spojené s přepravou vráceného zboží od kupujícího k prodávajícímu hradí kupující.
 3. Ve vlastním zájmu kupující do objednávkového formuláře uvádí přesné a pravdivé údaje. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, kupující neprodleně informuje prodejce prostřednictvím vnitřní pošty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Uvedené ceny jsou konečné.
 4. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.
 5. Prodejce neakceptuje poznámky k objednávce, v nichž kupující bez předchozí domluvy žádá zboží, které není skladem v dostatečném množství nebo zboží, které není v nabídce (např. jinou barvu, rozměr, druh minerálu).
 6. Prodejce si vyhrazuje právo kupujícího telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, chybějící či nepřesné údaje atp. Telefonické kontaktování je používáno zejména tehdy, pokud kupující nereaguje na e-mail nebo při zadávání objednávky uvedl chybný e-mail.
 7. Kupující má právo do 14 dnů od doručení zásilky (vyzvednutí zboží) bez udání důvodu odstoupit od smlouvy. Bližší informace najdete v kapitole Odstoupení od smlouvy.
 8. Kupující má právo zboží reklamovat. Bližší informace jsou v kapitole Reklamační řád.
 9. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Možnosti platby, lhůty pro expedici

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsoby uvedenými v údajích /informace/platby

Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 1. Bankovním převodem z vašeho účtu (internetbanking, GSM banking) před odesláním zásilky.
 2. Odesláním finanční částky poštovní poukázkou typu A z kterékoliv pošty v ČR.
 3. Složením peněz v hotovosti na kterékoliv pobočce Fio banky přímo na náš účet. Nezapomeňte prosím uvést variabilní symbol, počítejte s poplatkem za bance za transakci.
 4. Variabilní symbol je shodný s číslem vaší objednávky, které obdržíte v potvrzovacím emailu. Zaplacené zboží vám bude odesláno nejpozději do 5 pracovních dnů po připsání platby na účet.
 5. Platba bankovním převodem má být uhrazena do 7 pracovních dnů od odeslání objednávky. O platebních údajích bude kupující informován elektronicky. Při nesplnění této podmínky dojde ke stornování objednávky.
 6. V průběhu vyřizování objednávky je kupující informován o stavu objednávky elektronickou poštou na adresu uvedenou při nákupu.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 8. Po zaplacení zboží kupujícím je elektronicky k dispozici účetní doklad, který si kupující může vytisknout a který slouží zároveň jako dodací a záruční list.

Dodací podmínky

 1. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží. Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, Zásilkovny, nebo je možno si je po předchozí domluvě vyzvednout osobně.
 2. Není-li v popisu výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno zpravidla do 5 pracovních dnů od obdržení platby.
 3. Při výrobě na zakázku závisí dodací lhůta na vzájemné dohodě.
 4. Ke každé dodávce zboží je připraven k vytištění daňový doklad, který současně slouží jako dodací a záruční list. Daňový doklad – faktura – bude vystaven prodávajícím kupujícímu po uhrazení ceny zboží a po odeslání objednaného zboží. Daňový doklad obdrží kupující e-mailem. Daňový doklad zasíláme v tištěné podobě na vyžádání.
 5. Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda není viditelně poškozená. Pokud ano, tak trvejte na sepsání protokolu o poškození zásilky nebo zásilku odmítněte převzít. Pokud po rozbalení zjistíte, že je zboží poškozené, neprodleně prodejce informujte.
 6. Náklady na poštovné, spojené s výměnou zboží, hradí zákazník.
 7. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní i fakturační adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Pro zboží na zakázku jsou podmínky upřesněny zvlášť.
 3. Kupující má ze zákona právo zboží zakoupené přes internet vrátit prodávajícímu a to do 14 dnů od obdržení (viz Odstoupení od smlouvy).
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: – objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), – způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a – informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 5. Dle současné právní úpravy má e-shop v případě, že nebude zásilka převzata nebo vyzvednuta, právo vymáhat poštovné a další náklady spojené s vyřízením objednávky.

Zboží na zakázku

Zbožím na zakázku se rozumí takové zboží, které je vyrobeno dle specifických požadavků kupujícího.

Požadavek na zboží na zakázku lze zaslat e-mailem. Požadavek nemusí být prodávajícím přijat, o přijetí či nepřijetí požadavku je kupující informován elektronickou poštou. Požadavky zadané kupujícím jsou prodávajícím zváženy a jsou s kupujícím dle potřeby konzultovány. Pokud dojde ke shodě, je kupující seznámen s dobou dodání a přibližnou cenou. Po kupujícím může být požadována záloha ve výši až poloviny dohodnuté ceny. Potvrzením takovéto objednávky vzniká mezi prodávajícím a kupujícím kupní smlouva. Nebude-li kupující komunikovat, vyhrazuje si prodejce právo objednávku zrušit, V případě zrušení takovéto objednávky bude kupujícímu vrácena celá záloha pouze v případě, že materiál ještě nebyl použit nebo se jej podařilo prodat. V ostatních případech bude navrácena zbylá část zálohy. Zboží na zakázku je vyhotoveno v dohodnutém termínu. Není-li možné termín dodržet, kontaktuje prodávající kupujícího neprodleně. Zboží je pro kupujícího vystaveno za dohodnutou cenu. Cenu nesmí prodejce měnit bez předchozí domluvy s kupujícím o více než 5%. Zboží na zakázku, které splňuje všechny zadané parametry, je kupující povinen zakoupit. Na vrácení zboží na zakázku nemá kupující nárok. Pokud zboží nesplňuje jeho představy, je možné uplatnit reklamaci. Reklamace se řídí platným reklamačním řádem.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující má právo podle § 1829 občanského zákoníku do 14 dnů ode dne převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. K odstoupení od smlouvy dochází v okamžiku, kdy je prodávajícímu doručeno „Oznámení od odstoupení od smlouvy“ (formulář viz níže) na e-mailovou adresu blaza.art@seznam.cz internetového obchodu eshop.lenkablaza.cz.

  Oznámení o odstoupení od smlouvy

  Lenka Blažková, Žinkovská 4, 10000, Praha 10

  Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží: …………………………

  Datum objednání zboží: ……………………..

  Datum obdržení zboží: ……………………..

  Jméno a příjmení kupujícího: ……………………………..

  Adresa kupujícího: ……………………….

  Datum: …………………………………

 2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, a to bez známek užívání či opotřebení. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující zboží pošle nejlépe doporučeně. V případě větší hodnoty objednávky prodejce doporučuje zásilku připojistit. Objednávky zaslané zpět na dobírku nebudou akceptovány. Přímé náklady spojené s vracením zboží nese kupující.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 4. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy podle tohoto ustanovení se vztahuje pouze na zboží, u kterého je uvedena dodací lhůta „k dodání ihned“, nebo „skladem“. Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit v případě zboží vyrobeného na zakázku.
 7. V případě, že zboží bude poškozené nebo bude jevit známky opotřebení, může být vracená částka ponížená o náklady nutné na uvedení zboží do původního stavu.

Reklamační řád

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platnými právními předpisy. Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje na vady materiálu, výrobní vady, funkční vady. Nevztahuje se na opotřebení a vady vzniklé používáním zboží. Kupující si náklady na přepravu zboží hradí sám. V případě uplatnění reklamace si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Prodejce po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu buď uzná reklamaci jako oprávněnou, nebo odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět kupujícímu vrátí. O způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí prodávající kupujícího předem (dopisem nebo emailem). V případě neoprávněné reklamace má prodávající právo naúčtovat kupujícímu částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup.

Postup při reklamaci:

 1. Informujte prodejce o reklamaci e-mailem nebo telefonicky.
 2. Zboží zašlete nejlépe doporučeně (popřípadě s připojištěním).
 3. Do zásilky uveďte důvod reklamace. Vaše reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.